Plastöar kan ha fått en lösning!

Sopberg i haven

Plastöar. Sopsamlingar som ligger mitt i haven dit plast och annat avfall drivs med strömmar för att samlas till något livshotande för det marina livet i området. Mängder med fiskar, fåglar och vattenlevande djur dör som konsekvens till plasten – antingen via förtäring eller ytlig skada eller för att de giftiga ämnerna i plasten flyter omkring i deras närhet.

Mer plast än fiskar

Just dessa berg av skräp blir bara fler och större, och en nyligen publicerad nyhet i The Guardian skriver om hur forskning visar att det närmare år 2050 kommer att vara mer plast än fiskar i haven.

Lösningen på plastöar

Efter många negativa nyheter om plastöar som flyter runt i haven så behövs ibland lite positiva också. EkoLeko har på sin blogg skrivit väldigt bra om den aktuella situationen vad gäller hanteringen av skräpsamlingar i jordens hav. Det handlar om en uppfinning som kan börja städa havet redan nu i år och förhoppningsvis plocka upp så att vi snart får rena hav och en frisk marin miljö igen.

Klicka här för att komma till inlägget.

plast, plastöarBildcred till: plastriot.se

Det är dock viktigt att inte förlita sig helt och hållet på uppfinningar som är menade ska städa upp efter oss. Det är hållbarare att hindra problemet innan det har uppkommit, istället för att städa upp vad våra handlingar har orsakat. Det är viktigt att minska produktionen av plast samt konsumtionen av den, för att sedan avfallet ska kunna minska. För att ta hand om vår miljö behövs att vi istället ökar mängden plast som återvinns, just för att det inte ska hamna i naturen där det skadar ekosystem. Det återstår att se hur haven kommer att återhämta sig efter alla dessa giftiga kemikalier och ämnen som de har utsatts för under så lång tid.